Bustos de época Clásica

AGOTADO
 • Agamemnon.
 • Dienekes and Hydarnes, Thermopylae, 480 bC.
 • Amphitrite.
AGOTADO
 • Neanderthal Shaman.
 • PENTHESILEIA, QUEEN OF AMAZONS, Trojan War, Ca. 1180 bC.
 • Khasharshaya (xerxes), Persian King, 480 bC.
 • Leonidas, Thermopylae. 480bC.
 • Alexandros o Megas.
 • Athena Parthenos.
 • Akhenaten.
AGOTADO
 • Guerriero Sannita - IV Sec. A.C.
AGOTADO
 • Spartan King.
AGOTADO
 • Spartan.
 • Seleucid general.
AGOTADO
 • Philip II of Macedon.
 • Thracian Peltast.
AGOTADO
 • Nefertiti.
 • Ampsicora 215 aC.
-->